Kalkulator pivot points

Wpisz wartość:2nd Resistance
High1st Resistance
ClosePivot Point
Low1st Support
2nd Support
Legenda:
High- Wartość najwyższa
Close- Wartośc zamknięcia
Low- Wartość najniższa
Resistance- Opór
Support- Wsparcie
Opis:
Punkty Pivot to przyszłe punktu wsparcia i oporu, które wyliczane są na podstawie przeszłych danych.
Dla przykładu możemy obliczyć punkty wsparcia i oporu dla jutrzejszej sesji, na podstawie sesji dziś już zakończonej, przy czym przedział czasowy może być oczywiście dowolny (np. tygodniowy). Dodać jeszcze należy, że okres który braliśmy do obliczeń jest niejako okresem ważności obliczanych punków pivot.