Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 07:45:45 -6h
Tokio (Japonia) 21:45:45 +8h
Sydney (Australia) 22:45:45 +9h
Londyn (Anglia) 12:45:45 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

06.12.2018 10:47 czwartek

Informacje gospodarcze

Z kraju:
 
RPP zajmuje stanowisko wait-and-see i jest to najwłaściwsza pozycja - ocenił Adam Glapiński, prezes NBP. Dodał, że listopadowy wniosek o podwyżkę stóp proc. był "egzotyczny".
 
Przy określonych warunkach nie ma powodu, by w 2019 r. stopy proc. były podnoszone - ocenił Adam Glapiński, prezes NBP. Dodał, że jest prawdopodobne,że stopy proc. pozostaną bez zmian także w 2020 r., jednak prawdopodobieństwo
tego jest niższe.
 
Członek RPP Rafał Sura podtrzymuje opinię, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla stóp procentowych w 2019 roku jest ich stabilizacja.
 
Prognozy NBP dotyczące wzrostu PKB na 2019 r
. są zbyt pesymistyczne - oceniła Grażyna Ancyparowicz, członek RPP. Jej zdaniem, jeśli utrzyma się wysoki wzrost gospodarczy, a inflacja przyspieszy, podwyżki stóp procentowych mogą być
zasadne.
 
Na polskim rynku pracy widać zmniejszenie napięcia, rynek pracownika w pewnym sensie przestaje istnieć - ocenił Adam Glapiński, prezes NBP. Dodał, że nie widać też nadmiernego wzrostu płac.
 
Hipotetycznie rozważaliśmy różne opcje, jednak dopiero w styczniu 2019 r. możliwe będą realne estymacje nt. wpływu rekompensat na inflację, wówczas RPP się tym zajmie - powiedział prezes NBP Adam Glapiński.
 
Działania prawne podjęte przez NBP w sprawie artykułów prasowych związanych z tzw. aferą KNF to "rutynowe" działanie mające na celu ochronę dobrego imienia instytucji zaufania publicznego - poinformował prezes NBP, Adam Glapiński.
 
Obecnie na konferencji członkowie Rady Polityki Pieniężnej podali, że Rada popiera działania NBP.
 
Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50% w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.
 
MF odkupiło obligacje serii USD20190715 o wartości 226 mln USD przy popycie 254 mln USD i rentowności 2,607 proc. - podano w komunikacie.
 
Więcej informacji w załączniku
 
BM Alior Bank

Plik w formacie PDF calość w formacie PDF [ 406.74Kb ] Plik do pobrania

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły: